Tin Y tế - Giáo dục 07/09/2020

Đắk Nông có 157 trường đạt chuẩn quốc gia

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 40 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 126 trường. Đến đầu năm học mới 2020-2021, Đắk Nông có 157 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, vượt 31 trường so với chỉ tiêu nghị quyết.


Các trường đạt chuẩn quốc gia theo địa bàn các huyện, thành phố như sau: Cư Jút: 29 trường; Đắk R’lấp: 28 trường; Đắk Mil: 27 trường; Tp. Gia Nghĩa: 23 trường; Krông Nô: 23 trường; Đắk Song 16 trường; Tuy Đức: 9 trường và Đắk Glong: 2 trường đạt chuẩn quốc gia.

 

 

 

Đức Diệu

Theo Đắk Nông online


Số lượt người xem : Bản in