Văn bản pháp luật 10/07/2020

Thông báo về việc chuyển thời gian tổ chức kỳ họp thư 10 HĐND huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về