Tin Chính trị - Xã hội 09/10/2020

Huyện Đắk Song bầu Chủ tịch UBND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày 6/10/2020, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song tổ chức kỳ họp chuyên đề Khóa IV, nhiệm kỳ 2016- 2021


 

Tham dự kỳ họp có Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh , lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, các đồng chí trong Ban Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân  huyện, lãnh đạo UBMTTQ VN huyện; đại diện lãnh đạo của các cơ quan Đoàn thể , lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, các cơ quan ban, ngành đứng chân trên địa bàn huyện. ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân  xã , thị trấn.

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh: Đ/c Y Quang Buôn Krông – TUV, PCT HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh: đ/c Trương Thanh Tùng – TUV, Phó CT UBND tỉnh; Đ/c K Thanh – TUV, Bí thư Huyện Ủy Đắk Song tại kỳ họp.

 

          Kỳ họp diễn ra trong không khí  đoàn kết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm , tích cực, đổi mới, dân chủ. Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tập trung xem xét , thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về việc quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2019, phê chuẩn,  bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 từ nguồn kết dư năm 2019; đồng thời tại kỳ họp chuyên đề lần này cũng đã miễn nhiệm 02 chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 01 thành viên ủy ban nhân dân đối với ddoongf chí Nguyễn Duy Hiển - nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường do đồng chí được phân công đảm nhận chức vụ mới là Trưởng Ban Dân vận huyện ủy.

          

Đại biểu tham dự Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016- 2021

 

Bên cạnh việc miễn nhiệm kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Uy viên Ủy ban nhân dân đối với đồng chí Phạm Đức Bảy -Trưởng phòng Dân tộc và nhất là kỳ họp đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Phò – Phó Bí thư huyện ủy vào chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 -2021.

 

                                                                                      Biên tập

Huỳnh Tấn Tuấn.

 

Đồng chí K Thanh – TUV , Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Văn Phò – Phó BT, Chủ tich UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

          Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến của 26/27 vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham dự, kỳ họp đã thống nhất thông qua 7 Nghị quyết, cụ thể sau:

1. Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 1, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 từ nguồn kết dư năm 2019;

3. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

5. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

6. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

7. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp chuyên đề đã thành công tốt đẹp với việc thống nhất rất cao của Đại biểu Hội đồng nhân huyện , kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của HĐND – UBND huyện, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh ở địa phương góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT – XH của huyện nhà.

 

 

 


Số lượt người xem : Bản in