Tin Chính trị - Xã hội 11/08/2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂK SONG KHỞI SẮC SAU MỘT NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI.

Thưa quý vị và các bạn! Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ huyện Đăk Song đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và chính quyền, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra, nhờ thế đến nay trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.


Sau khi đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015-2020  thành công, Đảng bộ huyện Đak  Song xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; giữ vững ổn định chính trị, đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế bền vững; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững.

Cung đường ở thị trấn Đức An .

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy tính cần cù sáng tạo, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đến nay, bức tranh kinh tế, xã hội trên toàn huyện có bước phát triển khá toàn diện. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra . Diện mạo nông thôn trên địa bàn đã có nhiều đổi mới, cơ sở kết cấu hạ tầng phục vụ người dân được đầu tư kịp thời,  đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo từ 15% vào năm 2015 nay giảm còn 6,11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/1 năm.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 12,3%. Tổng sản phẩm xã hi là trên 9.800 tỷ đồng.

Mô hình hợp tác xã hồ tiêu bền vững

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển nhanh, với tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp là trên 5.470 tỷ đồng đạt 108,1% so với NQ. Huyện đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, để tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm và lâu năm là trên 54.000 héc ta đạt trên 102% so với NQ; có 23 mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất hồ tiêu bền vững; cây ăn quả theo hướng Việt Gap. Sản lượng cà phê nhân sô gần 56.000 tấn đạt 86,4% ; sản lượng hạt tiêu trên 30.000 tấn đạt gần 193% so với nghị quyết.  Ngành chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích  phát triển theo hướng hàng hóa.  Các  trang trại heo được liên kết với Công ty Cp Việt Nam để bao tiêu sản phẩm với quy mô từ 500 đến 1.200 con tăng 12 trang trại so với năm 2015.

Mô hình nuôi dâu tằm

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay  huyện đã huy động  trên 567 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông nông thôn; công trình phúc lợi. Nhờ thế đến nay bộ mặt nông thôn khang trang, sạch, đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa . Huyện đã có 3 xã đạt chuẩn NTM; trung bình mỗi xã đạt 17,25 tiêu chí.

Cơ sở chế biến nông sản.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, huyện đều tổ chức các giải Liên hoan văn nghệ quần chúng; bóng đá, bóng chuyền; cầu lông… thu hút đông đảo cán bộ, công nhân chức và người dân tham gia, tạo không khí vui tươi và phấn khởi. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  được phát huy hiệu quả. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 90% đạt trên 112% so với NQ . tỷ lệ thôn, bon bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 90%; 4 xã đạt danh hiệu văn hóa.

Mô hình trồng hoa ven đường.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng, huyện triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định chuyên đề về giáo dục và đào tạo, các chính sách hỗ trợ giáo dục. Toàn huyện 15 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 220% so với NQ .

Lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đẩy mạnh, hệ thống trang thiết bị khám chữa bệnh được đầu tư đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh cho nhân dân; 9/9 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% ; Các hoạt động tuyên truyền KHHGĐ;  công tác phòng chống các loại dịch bệnh được triển khai thường xuyên và  thực hiện hiệu quả .Các chế độ, chính sách cho người nghèo và người có công được giải quyết kịp thời.  Trong nhiệm kỳ đã tổ chức đào tạo nghề cho 546 người; giải quyết việc làm cho 8.700 lao động ; xây dựng và sửa chữa 289 căn nhà.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Châu Thị Nghê

Song song với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội lĩnh vực an ninh quốc phòng được cấp ủy Đảng chính quyền tăng cường vai trò lãnh đạo, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn huyện.  .

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đặc biệt, BTV huyện ủy đã tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ Đảng viên ; triển khai thực hiện nghiêm túc, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.  Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 580 quần chúng ưu tú vào Đảng nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 2.648 đồng chí, 100% thôn, bon, bản, tổ dân phố đều có chi bộ. Những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là  tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó,với mục tiêu tổng quát như : Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả vì nhân dân ; phát huy dân chủ  sức mạnh toàn dân; tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân .

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ .

Với những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đăk Song phấn khởi tự hào bước vào nhiệm kỳ mới với sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…

                                                                                                 Lê Xuân


Số lượt người xem : Bản in