Thông báo 18/06/2020

Thông báo về việc Tạm dừng tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp (tỉnh, huyện) tại huyện Đắk SongSố lượt người xem : Bản in