Văn bản pháp luật 10/11/2020

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2020


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về