Văn bản pháp luật 12/06/2020

Báo cáo công tác giải quyết tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn thư phản ánh, kiến nghị tháng 6 năm 2020


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về