Văn bản pháp luật 12/06/2020

Báo cáo công tác giải quyết tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn thư phản ánh, kiến nghị 06 tháng đầu năm 2020


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về