Văn bản pháp luật 11/06/2020

Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị phòng, chống tham nhũng từ ngày 11/5 đến ngày 09 06 2020


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về