Tin Y tế - Giáo dục 01/07/2021

Đảng bộ huyện Đắk Song với việc chăm lo phát triển sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Y tế, Giáo dục và Đào tạo là hai lĩnh vực rất quan trọng của đất nước, là nội dung luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, việc chăm lo phát triển y tế, giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp. Kể từ khi thành lập huyện (2001) đến nay, Đảng bộ, chính quyền huyện Đắk Song luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực để phát triển sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.


Nhớ lại thời gian đầu mới thành lập, huyện Đắk Song còn gặp muôn vàn khó khăn. Với địa bàn đồi núi chia cắt mạnh, đường sá đi lại hết sức phức tạp, cơ sở, hạ tầng kỹ thuật còn rất yếu, kém, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn rất khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa không đồng bộ, nhất là trên lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dẫn đến chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng giáo dục, đào tạo của huyện còn rất thấp. Với tình hình đó, đảng bộ, chính quyền huyện Đắk Song xác định, nhiệm vụ chăm lo xây dựng, phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo là nội dung cấp thiết, là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của huyện, cũng là nhu cầu, mong đợi của đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện. Trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa, đưa nội dung phát triển sự nghiệp y tế và giáo dục vào Nghị quyết của Đảng bộ, xây dựng chương trình, đề án, xác định mục tiêu và tổ chức chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, phát huy mọi nguồn lực để phát triển. Từ đó sau 20 năm thành lập huyện, lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo đã có bước phát triển vượt bậc; có nhiều địa phương, đơn vị trong huyện đạt chuẩn Quốc gia về y tế, giáo dục và trở thành ngọn cờ tiên phong trong phong trào thi đua của tỉnh.

Đối với công tác y tế, Đắk Song hiện nay có 01 Phòng Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế và 01 Trung tâm Y tế hoạt động với 3 chức năng: Khám và điều trị bệnh; Phòng chống dịch bệnh; Dân số KHHGĐ. Toàn huyện có 9/9 xã, thị trấn có trạm y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đội ngũ y, bác sỹ của huyện cũng được nâng cao về số lượng và chất lượng theo từng năm. Năm 2005 toàn huyện có 74 công chức, viên chức nhưng đến nay toàn huyện đã có 203 công chức, viên chức và 71 cán bộ y tế thôn, bon; có 47 bác sỹ, đạt tỷ lệ 5 bác sỹ/10.000 dân; 100% trạm y tế có bác sỹ; 100% trạm y tế có nữ hộ sinh trung học; 100% trạm y tế có cán bộ y học cổ truyền; 100% thôn, bon, tổ dân phố có cán bộ y tế - dân số hoạt động thường xuyên và có hiệu quả; 100% xã, thị trấn có cơ sở kinh doanh thuốc; có 85 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Bên cạnh đó còn thành lập Ban Quân dân y kết hợp, Hội Đông y huyện với 32 hội viên góp phần cho công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Bác sỹ Bệnh viện huyện Đắk Song thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Thanh Hải

Trung tâm y tế huyện với quy mô 120 giường bệnh, có phòng mổ để thực hiện mổ các ca bệnh từ tiểu phẫu đến trung phẫu và xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế đúng theo quy định; công tác y tế dự phòng với đầy đủ các khoa, phòng đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên toàn huyện. Các trang thiết bị cơ bản được bổ sung đầy đủ. Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tăng cường, các dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn đã đạt một số kết quả nhất định. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế ngày được nâng cao; các chương trình tiêm chủng mở rộng luôn được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em: Hàng năm tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được quản lý, khám thai trên 3 lần và tiêm phòng uốn ván đủ liều đạt trên 85%; Tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được cán bộ y tế chăm sóc đạt trên 91%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 17%; Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt 95%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%. Hàng năm, chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Tổng số khám, chữa bệnh hàng năm luôn đạt từ 50.000 lượt người đến 80.000 lượt người/ năm. Các mô hình đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ y tế đạt được nhiều kết quả tích cực; kết quả khảo sát tại Trung tâm y tế huyện về tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt kết quả tốt (Năm 2018; Nội trú đạt 97%, ngoại trú 90%; Năm 2019; Nội trú đạt 94,45%, ngoại trú 96%; Năm 2020: Nội trú đạt 91,6%, ngoại trú 97,08%). Hệ thống bảo hiểm y tế từng bước được củng cố và phát triển, năm 2018 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80%, đến 31/12/2020, số người tham gia BHYT trên toàn huyện là 72.459 người, chiếm tỷ lệ bao phủ BHYT là 89,76%.

Với những kết quả trên, ngành y tế của huyện Đắk Song trong những năm qua được đánh giá có bước phát triển vượt bậc cả bề rộng và chiều sâu, trở thành đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong công tác y tế.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Những năm đầu mới thành lập huyện, ngành giáo dục huyện Đắk Song có 09 cơ sở giáo dục, hầu hết các trường còn chung nhiều cấp học từ mầm non đến THCS; giáo dục mầm non có 01 cơ sở; giáo dục trung học có 01 cơ sở. Hiện nay toàn huyện có 35 trường học trực thuộc huyện quản lý, trong đó có 04 trường tư thục và 29 nhóm trẻ tư nhân đã được cấp phép hoạt động giáo dục có hiệu quả; có 9/9 xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng; Hội khuyến học được thành lập hoạt động phối hợp tốt trong công tác giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ giáo viên: Những năm đầu thành lập huyện, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ và giáo viên vừa thiếu vừa không đồng độ về chất lượng chuyên môn; toàn ngành giáo dục của huyện có 274 người, trong đó giáo viên giỏi cấp huyện chỉ có 07 người; không có giáo viên giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia. Nhưng sau khi được thành lập, số lượng giáo viên được bổ sung theo nhu cầu phát triển, cơ bản đảm bảo tỷ lệ giáo viên/ lớp; công tác quản lý được nâng cao, những khó khăn, yếu kém dần được khắc phục, điều kiện, nề nếp dạy và học ngày càng tốt, đã thu hút đội ngũ giáo viên, nhân viên về công tác, gắn bó lâu dài tại địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công việc. Đến nay đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc UBND huyện quản lý có 1056 người, trong đó 327 giáo viên đã được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện; 152 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Về xây dựng và phát triển trường chuẩn Quốc gia: Khi mới thành lập huyện, toàn huyện không có trường chuẩn quốc gia. Đến năm 2012, ngành giáo dục huyện Đắk Song có 04/34 cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia, đạt 11,76%. Đến nay có 14/31 cơ sở giáo dục thuộc huyện đạt chuẩn Quốc gia, đạt 45,16%.

Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, huyện Đắk Song. Ảnh: Phòng GD&ĐT Đắk Song

Chất lượng giáo dục và đào tạo hàng năm cơ bản đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo luôn vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực khá giỏi tăng hàng năm từ 3% trở lên. Ngoài ra ngành giáo dục huyện tổ chức và tham gia nhiều hội thi, kỳ thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo điều kiện cho các em được thể hiện tài năng, năng khiếu và đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Kết quả năm học 2020 -2021, có 32/52 thí sinh đạt giải, đạt tỉ lệ 61% và xếp thứ hai toàn tỉnh. với kỳ thi Violympic cấp quốc gia có 01 em đạt giải khuyến khích môn vật lý và vòng thi IOE cấp Quốc gia có 02 học sinh đạt giải khuyến khích. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông năm 2020, có 02 sản phẩm khoa học đạt giải (đạt 01 giải ba và 01 giải Khuyến khích).

Hiện nay trên địa bàn huyện có 03 Trường THPT và 01 Trường Dân tộc nội trú với qui mô đầy đủ các lớp. Cơ sở, vật chất được đầu tư sang trang, đầy đủ tiện nghi phục vụ dạy và học; chất lượng giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia hàng năm đạt trên 96%, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; tính đến nay có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương; có 01 trườngTHPT đạt chuẩn quốc gia.

Về Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt trên 96%. Trong năm 2020, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã đào tạo được 9 lớp sơ cấp nghề với số lượng 300 học viên, tỷ lệ tự tạo việc làm và có việc làm sau khi đào tạo chiếm 90%.

Về Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt trên 96%. Trong năm 2020, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã đào tạo được 9 lớp sơ cấp nghề với số lượng 300 học viên, tỷ lệ tự tạo việc làm và có việc làm sau khi đào tạo chiếm 90%./.

Hoàng Ngọc Bảo An

Tạp chí Nâm Nung (175) – 6/2021


Số lượt người xem : Bản in