Văn bản pháp luật 16/12/2021

Thông báo về việc điều chỉnh kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức tại TB số 872/TB-HĐTDVC ngày 13/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về