Tin Kinh tế - Đời sống 01/07/2021

PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN ĐẮK SONG: MƯỜI NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Chúng tôi về lại huyện Đắk Song vào những ngày đầu tháng 6/2021, đúng vào dịp cán bộ và nhân dân địa phương đã và đang gấp rút thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.


         Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông được thành lập vào ngày 21/6/2001 với diện tích tự nhiên 80.646,24 ha; có 23,194 km đường biên giới với nước bạn Campuchia, có quốc lộ 14 và quốc lộ 14C đi qua. Toàn huyện có 09 đơn vị hành chính, trong đó có 3 xã có người dân tộc thiểu số tại chỗ, 2 xã biên giới. Những năm đầu mới thành lập, tình hình kinh tế, xã hội của huyện rất khó khăn, thiếu thốn, trình độ dân trí còn thấp, đời sống nhân dân còn nghèo khổ, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay sau 20 năm xây dựng và phát triển, dân số toàn huyện hơn 82 000 người, kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở được xây dựng khang trang, đời sống của nhân dân được tăng lên rõ rệt, nhất là sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn toàn huyện.

         Một trong những thành tích cơ bản góp phần làm cho bộ mặt của huyện thay da đổi thịt như hôm nay, phải kể đến phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020 được tổ chức thực hiện khá thành công trên địa bàn huyện Đắk Song. Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp - nông dân - nông thôn và chương trình hành động của Chính phủ, ngày 4/6/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ- TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và chính thức phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

         Chính vì vậy ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình (giai đoạn 2011 - 2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đắk Song đã sẵn sàng vào cuộc một cách tích cực, bắt đầu bằng việc thành lập Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện, Ban quản lý nông thôn mới các xã và Ban phát triển cộng đồng thôn, bon, đi vào hoạt động ngay. Các xã công khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện đề án sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; xây dựng kế hoạch chương trình triển khai thực hiện từng giai đoạn. Đến tháng 6/2015 thành lập Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện nhằm hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện chương trình.

         Đến đầu giai đoạn 2016 - 2019 thành lập Ban chỉ đạo nông thôn mới các xã để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tại cơ sở; Xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, đầu tư xây dựng từng tiêu chí trong bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” đạt chuẩn, quán triệt, phổ biến nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới của huyện đến năm 2020.

         Trong quá trình thực hiện chương trình, việc hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các xã, cơ quan chức năng cũng như việc xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo, từ huyện đến cơ sở luôn được quan tâm thích đáng, các tổ chức được kiện toàn đầy đủ, kịp thời, hoạt động hiệu quả.

         Một trong những mặt trận vô cùng quan trọng: đó là công tác tuyên truyền rộng rãi đến tận người dân để nâng cao nhận thức chủ trương xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền vận động đến tận khu dân cư về lợi ích to lớn của cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.
         Kết quả là Mặt trận tổ quốc toàn huyện đã vận động xây dựng quỹ “vì người nghèo” được trên 7,2 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng 204 căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên 6,4 tỷ đồng và hỗ trợ công cụ sản xuất cho 48 hộ gia đình với số tiền là 210 triệu đồng. Hội người cao tuổi đã vận động nhân dân hiến đất, tiền bạc, vật chất cả hai giai đoạn, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 được 31.290m2 đất; 905,5 triệu đồng, 500 cây cà phê, 500 trụ tiêu, 190 ngày công để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Tiêu biểu có gia đình ông Phạm Công Hải (thôn 9, xã Nam Bình hiến 3.500 m2 đất), gia đình ông Trần Văn Chiến (thôn Bình An, xã Nam Bình hiến 170m2), gia đình ông Trần Văn Nghiên (thôn Bình An, xã Nam Bình) hiến 700m2. Xã Thuận Hạnh đã vận động quyên góp được 1.340 triệu đồng để làm “đèn sáng an ninh” trên 34km đường. Xã Nam Bình đã xây dựng mô hình “toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” tại thôn Bình An. Xã Đắk Hòa có mô hình khu dân cư an toàn tại thôn Đắk Sơn 3 và rất nhiều mô hình tiên tiến khác.

Xã Nam Bình, huyện Đắk Song đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019.

Ảnh: Thanh Hải

 

         Các cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn toàn huyện. Các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn được công khai minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát nhằm đảm bảo chất lượng các công trình. Nhận thức của người dân được chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động nguồn nhân lực và công sức xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

         Kết quả huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới toàn huyện từ 2010 - 2020 với tổng kinh phí là: 301.526 triệu đồng (trong đó kinh phí xây dựng cơ bản là 280.752 triệu đồng; kinh phí vốn sự nghiệp là 20.774 triệu đồng).

         Kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình sau 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện: Có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Nâm N’Jang, Nam Bình, Thuận Hạnh, Thuận Hà). Số tiêu chí bình quân/xã: 14,375 tiêu chí. Kết quả chung toàn huyện đạt 116 tiêu chí, tăng 52 tiêu chí so với 2015 và tăng 98 tiêu chí so với năm 2011.

         Đắk Song là huyện mới thành lập với chỉ số xuất phát điểm thấp, sau 20 năm thành lập và phát triển, 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12,5%. Thu nhập bình quân đầu người (năm 2020) 45,2 triệu đồng/người/ năm; xây dựng kết cấu hạ tầng và sản xuất nông nghiệp đạt khá, văn hóa xã hội không ngừng phát triển, chính sách đối với người nghèo, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm; Quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

        Mười năm một chặng đường xây dựng nông thôn mới của huyện Đắk Song, những thành tích đạt được như đã nói trên là cả một quá trình quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà. Tuy nhiên kết quả ấy vẫn còn khiêm tốn so với các huyện thị trong tỉnh và khu vực. Trong các bài học kinh nghiệm mà huyện chỉ ra, tâm đắc nhất chính là: “Phải xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của hệ thống chính trị trong đó đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối hợp tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; động viên tinh thần nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, khơi dậy tính tực lực, tự cường, chủ động tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo sự thống nhất cùng thực hiện nông thôn mới”.

        Tin tưởng rằng trong thời gian tới, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân các dân tộc huyện Đắk Song sẽ hoàn thành vượt mức mục tiêu xây dựng huyện Đắk Song đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 thuộc chương trình hành động số 02-CT/HU ngày 29/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

 

Đặng Văn Dung

Tạp chí Nâm Nung (175) – 6/2021


Số lượt người xem : Bản in