Tin Kinh tế - Đời sống 05/11/2021

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đăk Song đã tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ 5 và triển khai nhiệm vụ kỳ 6 năm 2021

Ngày 05/11/2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đăk Song đã tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ 5 và triển khai nhiệm vụ kỳ 6 năm 2021. Tham dự có lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác cho vay cấp huyện, lãnh đạo NHCSXH huyện cùng cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn.


Qua báo cáo kết quả thực hiện ủy thác cho vay qua các đơn vị nhận ủy thác 10 tháng năm 2021 với nhiều kết quả như Doanh số cho vay là 123.982 triệu đồng với 3.367 lượt khách hàng vay vốn, trung bình 36,8 triệu đồng/hộ. Doanh số thu nợ là 96.867 triệu đồng; Tổng dư nợ ủy thác qua các TCCTXH đến 31/10/2021 là 438.796 triệu đồng, chiếm 99,9% so với tổng dư nợ toàn huyện, tăng 25.495 triệu đồng so với năm 2020 với 9.026 hộ còn dư nợ tại 12.649 khế ước với 205 Tổ TK&VV. Cụ thể: Hội Nông dân dư nợ nhận ủy thác 122 tỷ 868 triệu đồng với 56 Tổ TK&VV, số hộ vay vốn 2.506 hộ; Hội Liên hiệp Phụ nữ dư nợ nhận ủy thác 131 tỷ 355 triệu đồng với 60 Tổ TK&VV, số hộ vay vốn 2.667 hộ;Hội Cựu chiến binh dư nợ nhận ủy thác 97 tỷ 051 triệu đồng với 44 Tổ TK&VV, số hộ vay vốn 1.965 hộ ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dư nợ nhận ủy thác 87.521 triệu đồng với 45 Tổ TK&VV, số hộ vay vốn 1.873 hộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại như: Nợ xấu chiếm tỷ lệ cao 0,91%, chất lượng tổ TK&VV còn 19 Tổ xếp loại trung bình; Hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú chưa được khống chế, công tác kiểm tra giám sát của một số hội, đoàn thể cấp xã còn hạn chế…

Tại hội nghị , các đại biểu cũng đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp và nhiệm trọng tâm đó là: Tiếp tục tham mưu và thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư; Phối hợp giải ngân kịp thời các nguồn vốn đảm bảo đúng đối tượng, hoàn thành 100% kế hoạch giao, tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu để giảm nợ xấu và đặc biệt giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,2% theo kế hoạch Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện giao; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV phấn đấu tổ tốt đạt từ 90% trở lên và không còn tổ trung bình và yếu.

Kim Ngân


Số lượt người xem : Bản in