Tin Kinh tế - Đời sống 06/09/2021

Đăk Song cấp phát gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19


Huyện Đăk Song đã triển khai tiếp nhận và hỗ gạo cho người dân theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg, ngày 20/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đó,  huyện Đắk Song được cấp  trên 57 tấn để hỗ trợ  cho 1.079 hộ với  3.804 khẩu tại  8 xã, thị trấn .

Việc cấp  gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", san sẻ yêu thương, chung tay hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch COVID-19.

Lê Xuân –Kim Ngân


Số lượt người xem : Bản in