Văn bản pháp luật 07/09/2021

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Thương mại - dịch vụ tại thôn 10 xã Nâm N'jang huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về