Thông tin tuyên truyền 10/06/2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng trên mạng Internet

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung cuộc thi nhằm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cuộc thi được tổ chức trên mạng Internet, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, theo địa chỉ đường link http://tinhuy.daknong.gov.vn, tại chuyên mục: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuộc thi được tiến hành trong 6 kỳ, định kỳ 02 tuần/kỳ, cách thức dự thi và thời gian tổ chức các vòng thi như sau:

  • Thời gian: bắt đầu từ ngày 15/6/2021 đến ngày 15/9/2021;

- Lịch thi cụ thể của các kỳ:

Kỳ 1. Bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/6/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 30/6/2021

Kỳ 2. Bắt đầu từ 10h00’ ngày 01/7/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 15/7/2021

Kỳ 3. Bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/7/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 30/7/2021

Kỳ 4. Bắt đầu từ 10h00’ ngày 02/8/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 15/8/2021

 Kỳ 5. Bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/8/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 29/8/2021

 Kỳ 6. Bắt đầu từ 10h00’ ngày 01/9/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 15/9/2021

Mỗi kỳ thi có 07 câu hỏi (trong đó có 06 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ về dự đoán số lượt người tham gia kỳ thi trắc nghiệm đó). Kết thúc mỗi kỳ thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả của cá nhân đạt giải trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân đạt các giải nhất, nhì, ba của các kỳ và 03 giải tập thể cho các đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất, có nhiều bài dự thi đạt giải vào cuối tháng 9/2021.

Cuộc thi sẽ là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nắm vững phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Để cuộc thi thật sự lan tỏa, các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh biết, hưởng ứng và tích cực tham gia Cuộc thi.  

 Phan Thị Hải

Theo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

 


Số lượt người xem : Bản in