Thông tin tuyên truyền 12/08/2021

Tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần II năm 2021


Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-UBND, ngày 26/04/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021; Công văn số 4313/UBND-KTTH, ngày 09/08/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ triển khai tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021.

Trang thông tin điện tử huyện Đắk Song, tuyên truyền thông tin rộng rãi đến các thành phần xã hội để đăng ký tham gia dự thi theo các mốc thời gian đã điều chỉnh cụ thể như sau:

+ Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 30/08/2021;

+ Trong tháng 9,10/2021: Tổng hợp phân loại đề an khởi nghiệp và tổ chức đánh giá sơ khảo đề án khởi nghiệp dự thi;

+ Trong tháng 11/2021: Tổ chức đánh giá chung khảo đề án khởi nghiệp dự thi;

+ Trong tháng 11,12/2021: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng đề án khởi nghiệp; Tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải.

 


Số lượt người xem : Bản in