Tin Kinh tế - Đời sống 12/12/2021

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ TRẤN ĐỨC AN VỚI NGUỒN VÔN NHẬN ỦY THÁC


Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An đã tích cực hỗ trợ cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi để đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đó đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An quản lý với tổng nợ trên 9,5 tỷ đồng, cho trên 800 hộ vay vốn. Các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, h mới thoát nghèo và giải quyết việc làm. Với nguồn vốn này đã giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đầu tư vào cải tạo vườn tiêu, cà phê, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Nguồn: Sưu tầm


Số lượt người xem : Bản in