Tin Kinh tế - Đời sống 23/09/2021

Huyện Đăk Song triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày làm sạch thế giới” (19/9)


Hưởng ứng Ngày Làm sạch thế giới (World Cleanup Day) một chiến dịch do nước Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm và trở thành hoạt động thường niên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), chủ đề Ngày làm sạch thế giới năm 2021 là “Xử lý rác thải độc hại hộ gia đình” nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì môi trường để tạo nên sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Qua chiến dịch đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thay đổi hành vi, thói quen trong việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải độc hại hộ gia đình, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, biến nhận thức thành ý thức tự giác của mỗi người về việc xử lý rác thải độc hại hộ gia đình, góp phần vào việc làm cho thế giới ngày càng sạch hơn

Thác Lưu ly

Di tích lịch sử địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh – đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ

Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song đã giao các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền về Ngày Làm sạch thế giới năm 2021 với chủ đề “Xử lý rác thải độc hại hộ gia đình”.  Hình thức tuyên truyền bằng pano, áp phích, phát trên sóng truyền thanh của huyện, truyền thanh của xã, thị trấn, trên trang Facebook … Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai “Tuần lễ thu gom rác thải nguy hại hộ gia đình” (từ nay đến cuối năm 2021).

Bên cạnh đó Huyện Đoàn, phòng Giáo dục và Đào tạo, Các trường THPT trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, phát động cuộc thi tuyên truyền cổ động về bảo vệ tài nguyên, môi trường với chủ đề “Xử lý rác thải độc hại hộ gia đình” thông qua các hình thức như: thi viết, thiết kế mỹ thuật (tranh, ảnh, poster), nhiếp ảnh, dựng phim ngắn… cho thanh thiếu niên địa phương, đặc biệt là đối tượng học sinh phổ thông. 

Đây là những hoạt động rất thiết thực thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của địa phương đối với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trong Ngày Làm sạch thế giới - World Cleanup Day (19/9) trong năm 2021 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Dưới đây là hình ảnh một số các hoạt động hưởng ứng “Ngày làm sạch thế giới” (19/9) trên địa bàn huyện Đắk Song

Số lượt người xem : Bản in