Tin Chính trị - Xã hội 23/12/2021

Hội đồng nhân dân huyện Đak Song khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ III.


Ngày 22/12, tại hội trường trung Tâm chính trị huyện, thường trực HĐND huyện Đak Song đã tổ chức kỳ họp lần thứ III, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến dự có đồng chí Mai Thị Xuân Trung – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phò – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Đức Lộc, phó bí thư thường trực huyện ủy;các đồng chí đại biểu HĐND huyện; đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí K Thanh tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. 

Khai mạc kỳ họp HĐND Đắk Song lần thứ III, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí K Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử; thể hiện chính kiến, đưa ra những quyết định đúng đắn, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri vì sự phát triển và bền vững của huyện nhà, tập trung thảo luận những vấn đề vướng mắc tồn tại của năm 2021 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022. 

 

 

Bí thư K’Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong năm 2021, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Đak Song nói riêng đã chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid – 19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện đã đạt những được kết quả khả quan. Cụ thể , trong năm đã có 27/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 90% dự toàn HĐND huyện giao; có 03 chỉ tiêu không đạt chiếm 10% . Một số chỉ tiêu đạt cao như: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt gần 13.000 héc ta; tổng diện tích cây công nghiệp trên 42.000 héc ta đạt 101% nghị quyết; sản lượng cà phê nhân xô gần 60.000 tấn; sản lượng hồ tiêu ước đạt trên 32.000 tấn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ước đạt trên 408 héc ta, đạt 136% nghị quyết; thu ngân sách ước đạt trên 233 tỷ đồng, đạt trên 165% nghị quyết; tổng giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN và xây dựng ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, đạt 206% nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng/người/ năm. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, tỷ lệ thôn, Bon, Bản, tổ dân phố văn hóa đạt 102% nghị quyết ;tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 104% nghị quyết. xây dựng nông thôn mới giữ vững 4/4 xã đạt chuẩn NTM, có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM năm 2021, Bình quân tiêu chí NTM đạt 17, 75% tiêu chí.

Đại biểu tham dự kỳ họp đại biểu HĐND huyện khóa IIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp, đã có 13 ý kiến thảo luận và 02 ý kiến trả lời chất vấn đại biểu tại hội trường. Các ý kiên thảo luận tập trung vào các vấn đề như : công tác quản lý bảo vệ rừng; những vấn đề bất cập về công tác cấp thẻ căn cước công dân; công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các xã nhất là xã có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống; công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng dọc quốc lộ 14; công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình diện gió; tập trung công tác phòng chống dịch Covid- 19 ;công tác giải ngân vôn đầu tư xây dựng cơ bản; chương trình xây dựng nông thôn mơi …/

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành tất cả các nội dung chường trình đề ra; các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất cao thông qua 06 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Phát biểu kết luận chỉ đạo và bế mạc kỳ họp, đồng chí K’Thanh đề nghị các địa phương, các cơ quan, đơn vị phải chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 ;hoàn thành được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, trong đó, đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua…. Trên cơ sở đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động thực hiện theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với tinh thần quyết tâm phấn đấu cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Vương Hợp .


Số lượt người xem : Bản in