Văn bản pháp luật 26/07/2021

Hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên và Lào Cai


Thực hiện Công văn số 2709/UBND-KTHT ngày 25/06/2021 của UBND huyện Đắk Song về việc hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên và các sản phẩm nông sản của tỉnh Lào Cao.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên và tỉnh Lào Cai quảng bá, giới thiệu và đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp.

Trang thông tin điện tử huyện Đắk Song đăng tải danh sách sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên và danh sách tổng hợp nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Lào Cai năm 2021.

 

Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về