Văn bản pháp luật 25/08/2021

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản của các tỉnh Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên


Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh siêu thị, phân phối, bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện Đắk Song

Trang thông tin điện tử huyện Đắk Song nhận được Công văn số 3895/UBND-KTHT ngày 25/08/2021 của UBND huyện Đắk Song về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy hải sản của các tỉnh Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên quảng bá, giới thiệu và đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch vụ Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Trang thông tin điện tử huyện đăng tải lại danh sách thông tin về doanh nghiệp và các sản phẩm kèm theo cho các đơn vị kinh doanh siêu thị, phân phối, bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện Đắk Song được biết.

Trân trọng./.

Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về