Văn bản pháp luật 08/12/2021

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về