Văn bản pháp luật 28/07/2021

UBND tỉnh Đắk Nông tăng cường phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật


UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 29/6/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về