Văn bản pháp luật 01/10/2021

Thông báo về việc công khai phương án bồi thường , hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình: Nhà máy điện gió Đắk N'drung 1 (Hạng mục: Tuyến đường dây 220kv (trụ móng) đấu nối cụm nhà máy điện gió Đắk N'drung 1,2,3)


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về