Văn bản pháp luật 13/01/2022

Thông tin, tuyên truyền App "Báo cháy 114"


Thực hiện Công văn số 48/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc cài đặt App “Báo cháy 114”.

Trang thông tin điện tử huyện tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của ứng dụng App “Báo cháy 114”, tạo sự chủ động cho người dân trong quá trình thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn; Đăng tải, phổ biến tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng App “Báo cháy 114” trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo trên hệ thống thông tin cơ sở và trên các trang mạng xã hội của đơn vị để đông đảo người dân biết, cài đặt và sử dụng.

(Gửi kèm Hướng dẫn cài đặt và sử dụng App “Báo cháy 114” của Công an tỉnh Đắk Nông)

Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về