Tin Kinh tế - Đời sống 21/03/2022

Hội phụ nữ xã Đăk Ndrung quản lý nguồn vốn nhận ủy thác hiệu quả

Hội LHPN xã Đăk NDrung nhận ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng  chính sách quản lý 8 Tổ TK&VV với tổng dư nợ nhận ủy thác  20.170 triệu đồng với 414 khách hàng vay vốn, 100%  tổ viên tham gia gửi tiết kiệm với số tiền 1.207 triệu đồng . Trong nhiều năm liền, hoạt động ủy thác cho vay của Hội LHPN xã Đăk Ndrung luôn đạt hiệu quả, không có nợ quá hạn.


 

           Để  thực hiện hiệu quả công tác nhận ủy thác, Hội LHPN xã Đăk Ndrung luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức khác nhau. Hội LHPN xã Đăk NDrung thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi và các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ, thực hành tiết kiệm; giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn đã cam kết với Ngân hàng.

        Chị Vũ Thị Thịnh-Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Ndrung đi tuyên truyền trong tình hình dịch Covid-19

          Bên cạnh đó, Hội LHPN xã cũng thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động Tổ, Ban quản lý Tổ và tổ viên: Giám sát toàn diện các hoạt động của Tổ TK&VV và kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của hộ vay. Qua đó, kịp thời tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã xây dựng kế hoạch tín dụng hằng năm và triển khai hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội.

Chị Vũ Thị Thịnh- Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Ndrung đi kiểm tra hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thiết –Bon Bu Boong xã Đăk Ndrung

 Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và công tác kiểm tra giám sát Hội LHPN xã Đăk Ndrung luôn nâng cao hiệu quả hoạt động nhận ủy thác cho vay nhằm giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đối sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tại phương./.

Ban đại diện HĐQT


Số lượt người xem : Bản in