Tin Chính trị - Xã hội 21/03/2022

Ngân hàng CSXH huyện Đăk Song tiến hành đối chiếu phân loại nợ khách hàng năm 2021

Thực hiện đối chiếu phân loại nợ khách hàng vay vốn NHCSXH năm 2021 từ ngày 01/01/2022 đến 31/03/2022.


Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và Văn bản số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của NHCSXH V/v triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021.

Ngân hàng CSXH huyện Đăk Song đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đăk Song ban hành văn bản số 5291/CV-BĐD ngày 07/12/2021 đối chiếu khách hàng năm 2021 nhằm đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng chính sách và có giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn đồng thời thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn tại NHCSXH; quy định về hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đến với hộ vay vốn nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện./. 

Ban đại diện HĐQT


Số lượt người xem : Bản in