Tin Chính trị - Xã hội 22/04/2022

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022


Chiều ngày 20/4/2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

                                               Quang cảnh Hội nghị

Trong quý I, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng, nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng với NHCSXH huyện đã triển khai và thực hiện tốt “mục tiêu kép”là vừa thực hiện phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho các đối tượng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

          Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách: Doanh số cho vay đạt 62.150 triệu đồng, với 1.549 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn nâng tổng dư nợ đến 31/03/2022 đạt 454.926 triệu đồng, tăng 13.800 triệu đồng so với năm 2021. Tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, HĐND và Huyện ủy chuyển nguồn vốn sang NHCSXH cho vay năm 2022 là 2.000 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn ủy thác địa phương lên 9.837 triệu đồng, qua đó đã giúp 1.549 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư cải tạo, trồng mới hàng trăm ha cà phê, tiêu và cây công nghiệp khác cũng như đầu tư chăn nuôi …qua đó tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương… ngoài ra, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng góp phần cho hộ 651 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay 40 gia đình Học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… Chính quyền địa phương xã, thị trấn quan tâm, hỗ trợ về nơi giao dịch hàng tháng, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác vay vốn tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng. Dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức, hội đoàn thể là 454.818 triệu đồng (chiếm 99,9% tổng dư nợ) ủy thác qua Hội Nông dân là 127.557 triệu; Hội Liên hiệp Phụ Nữ là 135.862 triệu; Hội Cựu Chiến binh là 100.017 triệu, Đoàn Thanh niên huyện 91.381 triệu đồng.   

       Chất lượng tín dụng tại một số xã được duy trì và nâng lên, một số xã đã giảm nợ quá hạn như Đăk Mol, Thuận Hạnh. 

       Trong quý II/2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu thực hiện kế hoạch số 229/KH-UBND, ngày 24/9/2021 và kế hoạch số 303/KH-UBND, ngày 30/11/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Kế hoạch số 771/KH-UBND, ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Quyết định số 1630/QĐ –TTg, ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn kế hoạch giao; đẩy mạnh huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân, nhận tiền gửi của tổ viên Tổ TK& VV đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nâng tỷ lệ thành viên tham gia gửi tiết kiệm đều hàng tháng đạt từ 95% trở lên; phấn đấu không có Tổ TK& VV xếp loại trung bình, yếu kém; tổ TK&VV đạt loại tốt chiếm từ 98% trở lên… Triển khai thực hiện tốt công tác cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoản, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai tổ chức tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/NĐ-CP.

                                                                                  Tin, ảnh: Tấn Tuấn - Văn phòng


Số lượt người xem : Bản in