Tin Chính trị - Xã hội 25/04/2022

Đăk Song: tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Từ ngày 20 – 22/4, Trung tâm Chính trị huyện Đăk Song đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 cho các học viên là đại diện cấp ủy chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các Đảng ủy cơ sở. 

.

D:\z3354715906134_4c289436ac189ca11a7a99a4b76ef147.jpg

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

       Trong 03 ngày học tập,  169 học viên được nghiên cứu, học tập một số chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Một số điểm mới trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác Tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung trọng tâm trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng và quản lý đội ngũ Đảng viên ở cơ sở.

Chuyên đề 2: Quán triệt, hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể về quy trình, thủ tục hồ sơ, nghiệp vụ về công tác Tổ chức xây dựng Đảng từ thực tiễn ở cơ sở.

Chuyên đề 3: Công tác Đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo: Xây dựng phát triển văn hoá, con người; quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở.

Chuyên đề 4: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư chi bộ.

Chuyên đề 5: Công tác Đảng của cấp uỷ, Bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương; bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngoài ra, các học viên còn thảo luận chuyên đề: Khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển Đảng ở nông thôn; phương hướng, giải pháp nâng cao công tác phát triển Đảng ở nông thôn hiện nay.

D:\t.jpg

Thông qua lớp học, các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại cơ sở. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, góp phần giải quyết hiệu quả một số tình huống thực tế ở cơ sở và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Sau 03 ngày, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

 

Lê Xuân- Út Niê.


Số lượt người xem : Bản in