Tin Chính trị - Xã hội 23/03/2022

Đảng ủy quân sự huyện Đăk Song tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 382 của Đảng ủy quân sự Trung ương

Đảng ủy quân sự huyện Đăk Song tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 382 của Đảng ủy quân sự Trung ương, nghị quyết số 14 của Thường vụ Đảng ủy quân khu 5 gắn với chương trình hành động số 09 của Đảng ủy quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác kỷ thuật trong tình hình mới.


Sáng ngày 16/3, Đảng ủy quân sự huyện tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 382 – NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy quân sự Trung ương , Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy quân khu 5 gắn với chương trình hành động số 09 -CT/ĐU của Đảng ủy quân sự tỉnh Đak Nông  về lãnh đạo công tác kỷ thuật trong tình hình mới. 

Toàn cảnh hội nghị 

Theo dự thảo báo cáo tổng kết của đảng ủy quân sự huyện, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Đảng ủy đã huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai toàn diện, có chiều sâu công tác kỹ thuật trong tình hình mới. LLVT huyện đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật…/

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm công tác kỹ thuật của từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu thảo luận

Phát biểu kêt luận hội nghị, Đồng chí K Thanh, bí thư huyện ủy,bí thư Đảng ủy quân sự huyện định hướng và đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong năm 2022 và những năm tiếp theo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Thường xuyên coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác kỹ thuật; Các đơn vị trong LLVT huyện, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác kỹ thuật, nhất là Nghị quyết 382. Tập trung đột phá thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm và khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu trong công tác kỹ thuật ở đơn vị; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông…/

Vương Hợp


Số lượt người xem : Bản in