Văn bản pháp luật 28/07/2022

V/V thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công


Thực hiện Công văn số 2149/UBND-VP, ngày 27/07/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ.

Trang thông tin điện tử huyện đăng tải Công văn số 110/CAT-PC06, ngày 14/7/2022 của Công an tỉnh Đắk Nông như sau:

Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về