Tin Chính trị - Xã hội 30/12/2020

Huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị gặp mặt người có Uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020


Ngày 29/12/2020 UBND huyện Đăk Song tổ chc hội nghị gặp mặt người có Uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Nội dung báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2020, quán triệt, triển khai một số chương trình, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công tác Dân tộc và chính sách dân tộc những năm tiếp theo…

Hình ảnh tại Hội nghị

HL st

 


Số lượt người xem : Bản in