Văn bản pháp luật 23/07/2020

Thông cáo Báo chi Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2020: Lần đầu tiên lấy chủ đề là Chính phủ số


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về