Văn bản pháp luật 06/01/2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về