Văn bản pháp luật 30/07/2020

THÔNG BÁO về việc các chương trình hội chợ triễn lãm và Hội nghị kết nối nối cung - cầu trong nước và ngoài nước


Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song nhận được Công văn số 193/KCXTTM-XTTM ngày 15/7/2020; Công văn số 195/KCXTTM-XTTM ngày 17/7/2020 và Công văn 196/KCXTTM-XTTM ngày 17/7/2020 của Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông về việc Thông báo các chương trình Hội chợ trong nước và Hội nghị kết nối cung cầu và Công văn số 632/PTNN-CBTM ngày 28/7/2020 của Chi cục phát triển nông nghiệp về việc đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế.

Ngày 29/07/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về việc các chương trình hội chợ triễn lãm và Hội nghị kết nối cung - cầu trong nước và ngoài nước.

Nội dung các Công văn thông báo các chương trình hội chợ triễn lãm và Hội nghị kết nối nối cung - cầu trong nước sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở làng nghề trong và ngoài tỉnh Đắk Nông nói chung, huyện Đắk Song nói riêng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và phát triển hợp tác đầu tư, kinh doanh. Để các công ty doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được biết đăng ký tham gia.

Với nội dung trên, UBND huyện Đắk Song thông báo để các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được biết./.

Hoàng Long

 

Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về