• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023


Tập tin đính kèm