• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về danh mục các văn bản ôn tập vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Hội đồng thi tuyển thông báo danh mục các văn bản ôn tập vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 để các thí sinh biết và ôn tập.
(có danh mục văn bản kèm theo).