A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song triển khai thực hiện “ngày không viết” và “ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính