Thông tin dự án đầu tư 20/10/2017

Công khai các dự án vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành

Ngày 19/10/2017, UBND huyện Đăk Song ra Quyết định số:1434/QĐ-UBND Quyết định về việc Công khai các dự án vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành


Số lượt người xem : Bản in