22/01/2020
 
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện, phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 trình HĐND huyện (15/01/2020)

Quyết định về việc công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng NSNN do huyện quản lý năm 2020 (15/01/2020)

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đăk Song (15/01/2020)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện (06/01/2020)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (21/11/2019)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp