17/08/2022
 
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Đắk Song (16/09/2021)

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021 (05/08/2021)

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS địa phương quý II năm 2021 (15/07/2021)

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021 (12/04/2021)

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông (18/01/2021)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp