16/01/2020
 
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện, phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 trình HĐND huyện (15/01/2020)

Quyết định về việc công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng NSNN do huyện quản lý năm 2020 (15/01/2020)

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đăk Song (15/01/2020)

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 (22/07/2019)

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2019 tỉnh Đắk Nông (22/04/2019)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp