21/10/2020
 
Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2020 (05/10/2020)

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Đắk Song (03/09/2020)

Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý II năm 2020 (09/07/2020)

Thông báo Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách huyện năm 2019 huyện Đắk Song (18/06/2020)

Thông báo Công khai tình hình thực hiện kế hoạch danh mục công trình đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 (18/06/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp