04/08/2021
 
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS địa phương quý II năm 2021 (15/07/2021)

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021 (12/04/2021)

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông (18/01/2021)

Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện, phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021 trình HĐND huyện (08/01/2021)

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý IV năm 2020 (06/01/2021)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp