Tin Chính trị - Xã hội 15/06/2020

Đại hội Đảng bộ xã Thuận Hà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 5/6/2020 Đảng bộ xã Thuận Hà đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Thuận Hà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Phan Văn Hợp – Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch UBND huyện đã về tham dự và chỉ đạo đại hội.


 

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới” .

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Thuận Hà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có 25/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng; dân số sử dụng nước hợp vệ sinh là 90% ;hệ thống kết cấu hạ tầng; công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng; tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 55%; Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, hàng năm tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của xã đạt trên 90%, Công tác y tế - giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Hàn năm tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các NQ, chuyên đề đạt 100% .  Tổ chức kết nạp được 44  đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung chỉ đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Hồng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp CNH-HĐH và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xây dựng xã Nam Hồng giàu mạnh, văn minh.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Thuận Hà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí, bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên.

                                                                                                Lê Xuân.


Số lượt người xem : Bản in