Tin An ninh - Trật tự 11/07/2017

Đắk Song: Cưỡng chế, giải tỏa thu hồi hơn 57 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép

Trong khoảng 1 tháng (từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2017), Đoàn thực hiện Chỉ thị 12 (Đoàn 12) của UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã tiến hành cưỡng chế, phá bỏ cây trồng trên đất phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật tại lâm phận Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao và Công ty TNHH MTV Thuận Tân (đã giải thể), thuộc địa giới hành chính xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song để thu hồi diện tích đất rừng và trồng lại rừng trên diện tích đất bị lấn chiếm.Đoàn 12 phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu trên đất rừng lấn chiếm trái phép

Cụ thể, Đoàn 12 của UBND huyện Đắk Song đã thực hiện việc cưỡng chế tại 74 vị trí bị lấn chiếm trái phép tại tiểu khu 1616, 1617, 1642, 1636 thuộc lâm phận Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao và tiểu khu 1635, 1653, thôn 10 xã Nâm N’Jang, thuộc lâm phận Công ty TNHH MTV Thuận Tân để thu hồi trên 57 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã bị người dân lấn chiếm canh tác. Đây là những diện tích đất rừng được ngành chức năng xác định lấn chiếm trong khoảng năm 2016 và 2017.

Đợt cưỡng chế, giải tỏa đã phá bỏ hơn 11.000 trụ tiêu gỗ được các đối tượng tận dụng do phá rừng mà có; 2.875 trụ sống và 11.638 dây tiêu, 288 cây bơ, 150 cây cà phê trồng trên diện tích lấn chiếm. Cũng trong thời gian này, Đoàn 12 huyện Đắk Song đã giải tỏa, phá bỏ 4 căn nhà và lều lán lấn chiếm đất rừng thuộc Rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14, nằm trên địa bàn xã Nâm N’Jang. Trong thời gian giải tỏa, không có đối tượng nào đứng ra nhận diện tích trồng trụ tiêu, hoa màu trên lâm phần của các công ty này. 


Phá rừng lấy gỗ làm trụ trồng tiêu ngay trên chính diện tích rừng bị phá

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song cho biết, đối với các diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sau khi được ngành chức năng cưỡng chế, giải tỏa và thu hồi, sẽ giao về cho UBND xã, chủ rừng quản lý, phục hồi tái sinh rừng. Cụ thể như lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV Thuận Tân, nằm trên địa bàn xã Nâm N’Jang sẽ được giao cho xã Nâm N’Jang quản lý, phục hồi, bảo vệ diện tích để rừng tái sinh. Diện tích đất rừng bị phá, lấn chiếm thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao sẽ được giao về cho đơn vị này quản lý, khắc phục hậu quả và trồng lại rừng.

Ông Nguyễn Viết Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho biết, hiện nay, Đoàn 12 của huyện đang tiếp tục lập kế hoạch, phương án thực hiện việc giải tỏa các diện tích rừng đã bị lấn chiếm trên địa bàn để trả về cho chủ rừng thực hiện việc trồng rừng, quản lý và bảo vệ diện tích rừng trồng.

Nguồn “Đắk Nông Điện tử”

Số lượt người xem : Bản in