Tin Chính trị - Xã hội 07-10-2017

Đăk Song: tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017

Ngày 6/10 UBND huyện Đăk Song đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 09 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.


Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm, tổng diện tích các loại cây trồng hàng năm trên 13ngàn ha, đạt 96% kế hoạch đề ra. Huyện đã trồng mới được 1400 héc ta cây công nghiệp dài ngày nâng tổng số diện tích cây công nghiệp lên trên 41 nghìn héc ta. Cấp mới trên 1.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 72,3% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 768 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm. Tổng giá trị thương mại – dịch vụ ước đạt 803 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 72 tỷ đồng, đạt 88% dự toán tỉnh giao. 

Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội: tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% kế hoạch năm; phổ cấp giáo dục mần non cho trẻ 05 tuổi đạt 100% kế hoạch; tốt nghiệp THCS đạt 99,7%; số trẻ em tiêm chủng mở rộng đạt 77, 3%. Chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Các chính sách xã hội được huyện đặc biệt quan tâm, tổ chức tặng quà cho 1.393 lượt đội tượng chính sách, người  có công với số tiền trên 424 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản ổ định. Tuy nhiên, tình hình an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Lê Viêt Sinh – phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các phòng ban chuyên môn của huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo hưỡng dân sản xuất vụ thu đông năm 2017- 2018; đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất theo kế hoạch 437; Triển  khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch được giao. Bên cach đó, Có kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đảm bảo an ninh trật tự trong 03 tháng cuối năm 2017.

Vương Hợp


Số lượt người xem: Bản in