Thông tin dự án đầu tư 23/08/2019
 
Nghị quyết phê duyệt danh mục kế hoạch trung hạn các công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2019 đến 2020 do huyện quản lý 08/01/2019
Hội thảo lấy ý kiến đối với 2 đề án: Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông 10/11/2017
Công khai các dự án vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành 20/10/2017
Kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính huyện Đăk Song giai đoạn 2017-2020 17/04/2017
Đẩy mạnh cơ chế một cửa, một của liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Đăk Song 17/04/2017

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp