Quy hoạch - Kế hoạch
 
Hội thảo lấy ý kiến đối với 2 đề án: Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông 10-11-2017
Công khai các dự án vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành 20-10-2017
Đẩy mạnh cơ chế một cửa, một của liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Đăk Song 17-04-2017 13:45:54
Kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính huyện Đăk Song giai đoạn 2017-2020 17-04-2017 13:40:21
Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông 25-01-2017

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp