Quy hoạch - Kế hoạch 16/09/2021
 
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 10/09/2021
Thông báo về việc mời đơn vị tham gia: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công 03/08/2021
Thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Nhà máy điện gió Nam Bình 1 (phần qua địa giới thị trấn Đức An) 26/07/2021
Thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Nhà máy điện gió Nam Bình 1 (phần qua địa giới xã Nam Bình) 26/07/2021
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 22/04/2021

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp