Quy hoạch - Kế hoạch
 
Đẩy mạnh cơ chế một cửa, một của liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Đăk Song 17-04-2017 13:45:54
Kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính huyện Đăk Song giai đoạn 2017-2020 17-04-2017 13:40:21
Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông 25-01-2017
Xác định rõ thế mạnh, hướng đi trong lộ trình phía trước 17-01-2017 10:29:16
Tra cứu Thủ tục Hành chính trong lĩnh vực: Quản lý nhà nước về hội; Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập; Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo. 11-01-2017 15:22:10

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp