Thông tin dự án đầu tư 25/11/2020
 
V/v ý kiến hồ sơ hiệu chỉnh bổ sung Dự án điện gió Nam Bình 1 vào quy hoạch 02/09/2020
V/v cho ý kiến hồ sơ hiệu chỉnh bổ sung dự án điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3 31/08/2020
Báo cáo về việc bổ sung 06 dự án điện gió và quy hoạch và kế hoạch sử dụng đát huyện Đắk Song 14/08/2020
V/v bổ sung dự án điện gió Đắk N'drung 1, 2, 3 vào quy hoạch sử dụng đất ở huyện Đắk Song 11/08/2020
V/v ý kiến thẩm định dự án đầu tư Nhà máy điện gió Nam Bình 1 của Công ty cổ phần điện gió Nam Bình 05/08/2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp