Thông tin dự án đầu tư 16/09/2021
 
Thông báo về việc mời đơn vị tham gia: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công 03/08/2021
Quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông 19/03/2021
Quyết định về việc công khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Đắk Song 26/01/2021
V/v ý kiến hồ sơ hiệu chỉnh bổ sung Dự án điện gió Nam Bình 1 vào quy hoạch 02/09/2020
V/v cho ý kiến hồ sơ hiệu chỉnh bổ sung dự án điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3 31/08/2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp