Tin Kinh tế - Đời sống 28/05/2020

ĐỒNG HÀNH CÙNG CƠ SỞ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK SONG


Hoạt động khuyến công trong thời gian qua trên địa bàn huyện Đắk Song góp phần hỗ trợ một số cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong việc đầu tư, trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại trong hoạt động sản xuất; Qua đó giúp các cơ sở kiệm nhiều chi phí cho sản phẩm. Bên cạnh đó, việc ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại trong sản xuất đã nâng cao chất lượng sản phẩm của các cơ sở, tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại huyện Đắk Song nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng tại Hộ kinh doanh Vũ Trình; Thị trấn Đức An năm 2019

Ảnh ST: Quang Vũ – Báo Đăk Nông điện tử

Hệ thống máy CNC cho ra những sản phẩm gỗ mỹ nghệ chất lượng cao phục vụ nhu cầu thị trường, tiết kiệm nhân công và chi phí

Ảnh ST: Quang Vũ – Báo Đăk Nông điện tử

 

Từ năm 2016 đến nay, huyện Đắk Song được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để thực hiện 04 đề án khuyến công với tổng số tiền được hỗ trợ là 750 triệu đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng). Tất cả kinh phí hỗ trợ đều thuộc đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào trong hoạt động sản xuất.

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên đề án

Thực tế
thực hiện

Kinh phí

KPKC
hỗ trợ

Kinh phí tự đầu tư của cơ sở

II

Các đề án phê duyệt năm 2015, thực hiện năm 2016

1.165

400

765

1

Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 01 đề án

577

200

377

1.1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất tinh dầu hồ tiêu tại Công ty cổ phần Đầu tư và XNK An Phong Đắk Nông; xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song

577

200

377

II

Kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 01 đề án

588

200

388

2.1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn tại Công ty TNHH SX-TM-XD Hùng Nam Sơn; Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song

588

200

388

III

Các đề án phê duyệt năm 2018, thực hiện năm 2019

818

350

468

3

Kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 02 đề án

818

350

468

3.1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng tại Hộ kinh doanh Vũ Trình; Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

465

200

265

3.2

Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến hồ tiêu tại Công ty TNHH Trang tại xanh Thu Thủy; xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

353

150

203

Tổng cộng

1.983

750

1.233

Danh sách các cơ sở được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công hàng năm

trên địa bàn huyện Đắk Song

 

Trên cơ sở kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, hàng năm UBND huyện Đắk Song có kế hoạch tiếp nhận đăng ký tham gia hỗ trợ kinh phí khuyến công từ các cơ sở CNNT trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, số lượng đăng ký còn hạn chế, còn nhiều cơ sở CNNT trên địa bàn huyện chưa được tiếp cận, chưa biết đến chính sách và các nội dung của hoạt động khuyến công.

Nguyên nhân chủ yếu là do:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mới chỉ có Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại – trực thuộc Sở Công thương, là cơ quan chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện hoạt động khuyến công. Ở cấp huyện, chưa có chi nhánh trực thuộc Trung tâm khuyến công cấp tỉnh; trên địa bàn huyện vẫn chưa có mạng lưới công tác viên cấp xã. Công tác khuyến công do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đảm nhận. Do đó, việc thực hiện hoạt động khuyến công ở cấp cơ sở (huyện, xã) gặp nhiều khó khăn, công tác triển khai đến các cơ sở CNNT chưa được sâu rộng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở CNNT dễ dàng tiếp cận thông tin, chương trình, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Đắk Song đặc biệt là UBND các xã, thị trấn, các cơ quan thông tin, tuyên truyền (Trung tâm văn hoá – Thể thao và Truyền thông) đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nơi công cộng; thông tin đến hội doanh nghiệp huyện Đắk Song, nhằm tạo cơ hội cho các cơ sở CNNT được nhận hỗ trợ phát triển từ nguồn kinh phí khuyến công, góp phần phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

(Các cơ sở CNNT trên địa bàn huyện Đắk Song có nhu cầu đăng ký đề án khuyến công hàng năm liên hệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Song để được hướng dẫn )

 

Tác giả: Minh Kiều - KTHT


Số lượt người xem : Bản in