Tin Chính trị - Xã hội 29/06/2020

Đắk Song tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/20220.

Ngày 26/6 UBND huyện Đắk Song đã tổ chức lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/20220.


                    Lễ mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/20220, với chủ đề Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như hưởng ứng các chương trình do UBND tỉnh; UBND huyện phát động, trong tháng hành động phòng, chống ma túy.

                    Ngay sau lễ mít tinh, đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã diễu hành tại tuyến đường trung tâm huyện để tuyên truyền tác hại của ma túy cho mọi từng lớp nhân dân và công tác phòng chống ma túy, nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

                                                                                                          Lê Xuân.


Số lượt người xem : Bản in