Giấy mời 24/12/2018

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; giao chỉ tiêu phát triển kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Số lượt người xem : Bản in